Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan Hundens Oase ApS håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Hundens Oase ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Vores kontaktoplysninger er

Navn: Annika Nydal

Adresse: Fabriksvej 31, 5485 Skamby

CVR-nr.: 34460892

Telefon: 26201917

E-mail: info@hundensoase.dk

Redegørelse over hvilke oplysninger vi indsamler, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Når du er kunde hos Hundens Oase ApS

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Formålet med indsamlingen

At kunne kommunikere med kæledyrsejere så Hundens Oase ApS kan overholde aftalen med dig, samt administration af dine rettigheder til at reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en ydelse til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger

Annika Nydal

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Slettes kun hvis kunden beder om det, da forretningen skal kunne yde den service at kunne slå kunden op ved et nyt/supplerende køb. Fysiske papirer makuleres ved sletning.

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

 • IP-adressen
 • Søgetermer
 • Type af browser
 • Netværkslokation
 • Informationer om computer

Formålet med indsamlingen

Optimering af brugeroplevelsen, hjemmesidens funktion og målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger

Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 3 år.

Kommunikation via hjemmeside

Når du køber og kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:

 • Navn
 • Adresse
 • telefonnummer
 • Mailadresse

Formålet med indsamlingen

Levering af en service, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en vare til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne bliver slettet hvis der ikke oprettes et samarbejde, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år plus indeværende kalenderår jf. bogføringsloven.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som Hundens Oase ApS naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 14 dage efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

Du kan bruge kontaktformularen her nedenfor, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Du kan læse om vores Privatlivspolitik her.

Fabriksvej 31

5485 Skamby

Telefon: 26 20 19 17

E-mail: info@hundensoase.dk